ตรวจสอบผลการแข่งขัน

ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เป็นตัวแทนว่าถูกต้องและตรงกันหรือไม่เนื่องจากบางรายการรายชื่อครูและนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับระบบที่ลงทะเบียนหากมีข้อผิดพลาดหรือสงสัยประการใดให้ติดต่อผู้ดูแลระบบด้วยนะคะ

5 ต.ค. 2558   09:47:32