หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


หมวดหมู่: วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
4
0174
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ด้านหลังอาคารพลาญโดนเตีย ชั้น -   -
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
5
0181
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว สนามฟุตซอล ชั้น -   -
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
6
0184
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ด้านหลังอาคารพลาญโดนเตีย(อาคารไม้) ชั้น -   -
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
7
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารลานโพธิ์ ชั้น 2   ป. 5/1
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
8
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารลานโพธิ์ ชั้น 2   ป. 5/2
1 ตุลาคม 2558
09.00 น เป็นต้นไป

หมวดหมู่: ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
9
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว หอประชุมพลาญจำปา ชั้น   เวที
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
10
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว เวทีลานโพธิ์ ชั้น  
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
11
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว หอประชุมพลาญจำปา ชั้น  
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
12
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว เวทีลานโพธิ์ ชั้น  
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
13
0375
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว เวทีลานโพธิ์ ชั้น  
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
14
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ลานโพธิ์ ชั้น   เวที
1 ตุลาคม 2558
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
15
0604
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ลานโพธิ์ ชั้น   เวที
1 ตุลาคม 2558
09.00 น.เป็นต้นไป
16
0736
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ลานโพธิ์ ชั้น   เวที
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
17
0737
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ลานโพธิ์ ชั้น   เวที
1 ตุลาคม 2558
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
18
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สถานีตำรวจภูธรบ้านโดนเอาว์ สนาม ชั้น -   -
1 ตุลาคม 2558
09.00 เป็นต้นไป
19
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สถานีตำรวจภูธรบ้านโดนเอาว์ สนาม ชั้น -   -
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
20
0020
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารมัธยมปลาย ชั้น 1   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2558
09.00 นฬ เป็นต้นไป
21
0024
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารมัธยมปลาย ชั้น 1   ห้องคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
22
0028
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารมัธยมปลาย ชั้น 1   ห้องคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่: เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
23
0135
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารลานโพธิ์ ชั้น 1   ห้องพยาบาล
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุธีกรณ์ กองสิน โทร : 0994619544 อีเมล์ : fafa_fay@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.