หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารลานโพธิ์ ชั้น 2   ป. 5/1
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
2
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารลานโพธิ์ ชั้น 2   ป. 5/2
1 ตุลาคม 2558
09.00 น เป็นต้นไป
3
0166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารลานโพธิ์ ชั้น 2   ป. 5/1
09.00 น. เป็นต้นไป
4
0014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
5
0751
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารโดนเอาว์ ชั้น 1   ม. 6
2 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุธีกรณ์ กองสิน โทร : 0994619544 อีเมล์ : fafa_fay@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.