หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0500
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
2
0501
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
3
0502
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
4
0503
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
5
0504
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
6
0505
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
7
0506
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
8
0507
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
9
0508
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
10
0509
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุธีกรณ์ กองสิน โทร : 0994619544 อีเมล์ : fafa_fay@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.