หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
2
0003
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
3
0012
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
4
0018
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
5
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
6
0026
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
7
0048
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
8
0067
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
9
0734
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
10
0004
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
11
0006
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
12
0013
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
13
0019
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
14
0023
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
15
0027
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
16
0034
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
17
0050
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
18
0068
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุธีกรณ์ กองสิน โทร : 0994619544 อีเมล์ : fafa_fay@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.