หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0102
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
2
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
3
0103
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
4
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สถานีตำรวจภูธรบ้านโดนเอาว์ สนาม ชั้น -   -
1 ตุลาคม 2558
09.00 เป็นต้นไป
5
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สถานีตำรวจภูธรบ้านโดนเอาว์ สนาม ชั้น -   -
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุธีกรณ์ กองสิน โทร : 0994619544 อีเมล์ : fafa_fay@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.