หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
2 คน / ครู 2 คน
16
2. 0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
2 คน / ครู 2 คน
17
3. 0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
5
4. 0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
5 คน / ครู 2 คน
1
5. 0751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
5 คน / ครู 2 คน
2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุธีกรณ์ กองสิน โทร : 0994619544 อีเมล์ : fafa_fay@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.