หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: หุ่นยนต์

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
1
2. 0250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
1
3. 0247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
0
4. 0251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุธีกรณ์ กองสิน โทร : 0994619544 อีเมล์ : fafa_fay@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.