หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

ที่
โรงเรียน
ผลแข่งขัน รหัส รร. ทีม กรรมการ นักเรียน ครู ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ครู
นักเรียน
กรรมการ
1 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 0001 33 17 72 54
2 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 0003 25 3 50 38
3 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 0018 9 5 19 17
4 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 0038 35 17 69 47
5 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 0039 23 5 46 35
6 โรงเรียนบ้านจานเลียว 0047 19 8 37 26
7 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 0051 21 11 42 33
8 โรงเรียนบ้านชำม่วง 0053 14 8 33 19
9 โรงเรียนบ้านโดนอาว 0069 34 36 68 53
10 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 0091 3 4 7 5
11 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 0094 27 12 48 36
12 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 0099 5 0 8 5
13 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 0107 12 5 28 14
14 โรงเรียนบ้านปะทาย 0123 0 6 0 0
15 โรงเรียนบ้านผือ 0126 20 2 60 31
16 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 0142 13 15 32 24
17 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 0145 14 8 27 20
18 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 0149 13 8 22 18
19 โรงเรียนบ้านสามเส้า 0163 32 17 71 46
20 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 0175 34 17 71 49
21 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่ 0221 5 1 11 5
รวม 395 205 824 578  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุธีกรณ์ กองสิน โทร : 0994619544 อีเมล์ : fafa_fay@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.